Se distriktsnyhetene fra Rogaland

Sendingen fra 18.50.