NRK Meny

SDØE har "tapt" vel 400 milliarder:

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums-virksomheten (SDØE) er verdsatt til 810 milliarder kroner. Det viser en verdivurdering Rystad Energy har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. I 2014 var statens andeler på norsk sokkel verdt 1 234 milliarder kroner. Det er forventninger om lavere olje og gasspriser som er årsaken til verdifallet.