NRK Meny

SANDNES SPAREBANK TIL EIKA:

Forstanderskapet i Sandnes Sparebank bestemte i kveld enstemmig at banken slutter seg til sparebankalliansen Eika, i stedet for å gå i fusjon med Sparebank 1 SR-Bank. Med det slutter forstanderskapet seg til styrets forslag, og banken vil fortsette å drive som en selvstendig bank.