SAFE VANT I ARBEIDSRETTEN:

Arbeidsretten fastslår i en enstemmig dom at SAFEs plassoppsigelse i EssoNorge er lovlig. NHO/Norsk olje og gass stevnet fagforeningen for Arbeidsretten fordi de mente en plassoppsigelse av 154 SAFE-medlemmer i Esso Norge var ulovlig. SAFE skal nå vurdere Riksmeklerens skisse i lys av dommen. Foreningen har formelt frist til 27. juni med å melde brudd eller signere forslaget.