Riggarbeidere tapte i Høyesterett

7500 riggarbeidere som gikk til søksmål for å
få nattillegg medregnet i sitt pensjonsgrunnlag, tapte i
Høyesterett. Industri Energi og SAFE anla i 2011 et felles gruppesøksmål mot Norges Rederiforbund. De tapte saken i Stavanger tingrett og vant i Gulating lagmannsrett. Høyesterett har kommet fram til at nattillegget ikke skal medregnes i pensjonsgrunnlaget.

Flere nyheter fra Rogaland