Rennesøy foretrekker Stavanger:

Blant dem som ønsker kommunesammenslåing i Rennesøy er det flertall for å velge Stavanger. Det viser resultatene fra folkeavstemningen onsdag. 56,7 prosent av velgerne vil ha kommunesammenslåing, av disse foretrekker 46 prosent Stavanger og 38,9 prosent Utstein-alternativet. 42,4 prosent av velgerne ønsker at Rennesøy skal bestå som selvstendig kommune.