Reagerer på dobbelrom-bruk

Pengemangel gjør at 92 eldre nå flyttes på dobbeltrom på sykehjem i Haugesund. – Helt uakseptabelt, sier lege og helsepolitiker i Stavanger, Kåre Reiten (H).

Kåre Reiten

Lege og helsepolitiker i Stavanger, Kåre Reiten (H), mener at politikerne lovet at Terra-skandalen ikke skulle gå ut over helse og omsorg.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det skal være et hjem, og da har du krav på noe privatliv, sier lege og helsepolitiker i Stavanger, Kåre Reiten (H).

Som leder i kommunalstyret for levekår i Stavanger, har Reiten stor påvirkningskraft på sykehjemstilbudet i kommunen. Nå reagerer han kraftig på kollegene i Haugesund sine planer om å flytte 92 eldre til dobbeltrom på sykehjem i Haugesund.

– Sykere enn de var før

– De som kommer på sykehjem i dag, er mye sykere enn hva de var før. Dette er ofte syke pasienter, og da egner det seg veldig dårlig å dele rom, sier Reiten.

Det er den svært pressede kommuneøkonomien som gjør at Haugesund flytter flere eldre på dobbeltrom.

– Jeg forstår at det vil være en påkjenning for eldre og pårørende med flytting. Men jeg er trygg på at vi gir god omsorg i Haugesund og at våre folk i helse og omsorg gjør en svært god jobb for at dette skal gå så smertefritt som mulig, sier leder i Helse- og omsorgsstyret i Haugesund, Tom Landås.

Haugesund kommune har slitt med økonomien siden den såkalte Terra-skandalen i 2007, hvor kommunen tapte flere hundre millioner på investeringer de gjorde gjennom selskapet Terra Securities. Reiten mener at det den gang ble gjort lovnader som nå brytes.

– Da Haugesund kom borti den skandalen, ble det uttalt tydelig fra kommunens ledelse at det ikke skulle gå utover verken skole eller eldreomsorg, sier Reiten.

– Målet er å gi alle enerom

Flere i Haugesund har engasjert seg og prøvd å sette en stopper for det de mener er uverdig behandling av eldre og syke i kommunen. Blant annet gikk flere i protesttog i august.

– Det er også vårt mål at alle skal få enerom. I stedet for å la folk som trenger sykehjemsplass vente hjemme, prioriterer vi å gi en plass på tosengsrom. Vi er åpne om at dette er et tiltak for å få økonomien i orden. Vi må nå ta ansvar for tidligere pengebruk i kommunen vår, sier Landås.

Det er i løpet av de neste ukene flyttingen skal skje. Dette selv om forskning viser at flytting av eldre kan få alvorlige konsekvenser. Blant annet viser en rapport fra Lakeland University i USA at dødsraten er to–fire ganger høyere blant eldre som flyttes mellom institusjoner sammenliknet med dem som ikke blir det.

– I gjennomsnitt har 80 prosent av beboere på sykehjem demensdiagnose. Disse er det veldig uheldig å flytte på, sier Reiten.

Haugesund har lov

Per i dag finnes det lover som sier at eldre har krav på enerom, selv om de skulle ønske det.

– Vi kan ikke på generelt grunnlag forby dobbeltrom eller stoppe disse flyttingene, men vi må passe på at forsvarligheten til den enkelte pasient er ivaretatt, sier fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus.

Altså har kommunene rett til å bruke såkalte tosengsrom. Reiten mener uansett at situasjonen i Haugesund er uakseptabel.

– Jeg mener prinsipielt at hvis man får langtidsplass på et sykehjem i 2016, bør man få tilbud på et enkeltrom, fastslår Reiten.