Raustein ut av Frp

  • Vil kommentere seinere

    Leder for bystyregruppa i Stavanger Frp, Christian Wedler, sier han vil kommentere Kari Rausteins utmelding seinere i dag. Raustein hevder hun over flere år har blitt motarbeida av medlemmer i bystyregruppa.

    Christian Wedler
    Foto: Kees Fjellvang / NRK
  • Melder seg ut av Frp

    Mangeårig politiker i Frp i Stavanger, Kari Raustein, melder seg ut. Medlemmer av bystyregruppa har motarbeidet henne, hevder hun i ei pressemelding. Raustein fortsetter i fylkestinget, bystyret og som 1. vara til Stortinget som uavhengig medlem.