Bil tatt av ras
Foto: Svein Morten Hagen / NRK
Det har gått mange ras på riksveg 13 mellom Erfjord og Sand dei siste åra.