Pressekonferanse om fraværstallene

Fraværstallene i videregående skole legges fram. Fraværstallene kan være en indikasjon på hvordan nye fraværsregler slår ut.