Politiet tror Butt er drept

Norsk-pakistaneren ble sist sett i Stavanger 9 juni.
Nå mener politiet at etterforskningen styrker mistanken om at det har skjedd noe kriminelt.

Zahid Butt
Foto: Politiet

Politiet tror ikke lenger Butt har forsvunnet av egen fri vilje, og saken blir nå sett på som en kriminalsak.

Butt ble sist sett ved en bensinstasjon på Lagårdsveien 9. juli.
Den samme dagen skal norsk-pakistaneren ha hentet over 100 000 kroner hos svogeren sin.

Siden den dagen er det ikke vist livstegn fra norsk/pakistaneren.

- Vi ser nå på saken som mistenkelig, og vi tror det her skjedd noe straffbart.  Det betyr at vi etterforsker ut ifra at noe straffbart har skjedd, sier Kari Kjellstad i Rogaland politidistrikt .

- Hva kan ha tilstøtt Butt?

- Det vet vi ikke ennnå siden vi ikke har funnet ham, men vi er redd for at noe straffbart har skjedd.  Vi kan ikke utelukke drap.  Vi har en stor gruppe etterforskere på saken og en felles etterforskningsenhet som er en spesialavdeling som nå overtar jobbingen med denne saken.  

Kripos har vært inne i saken siden 3. august, men har foreløpig ikke kommet til Stavanger.  Og vi har fortløpende vurdering derfra. 

- Hva bygges etterforskningen på nå?

- Vi har ingen livstegn fra den savnede, og ingenting tyder på at han har forsvunnet frivillig.  Det er også en del ting som etterforskningen har vist som ikke stemmer helt, sier Kari Kjellstad.  

Den 9. juli skal norsk-pakistaneren ha hentet over 100 000 kroner hos svogeren sin.

Butt skal også ha betalt inn 250.000 kroner på en konto i Pakistan i forbindelse med at han skulle gifte seg. Dette er penger han skulle få tilbake, men som han ikke har fått.

Politiet har gjennomført i underkant av 40 vitneavhør og foretatt to rundspørringer i Stavanger.

Etterlysning er også gått ut i Oslo-distriktet.