Politi søker voldsoffererstatning

To polititjenestemenn har søkt om voldsoffererstatning etter Nokas-ranet.

De to har valgt å gå gjennom Kontoret for voldsoffererstatning for å få kompensasjon etter opplevelsene morgenen 5. april 2004, skriver VG.

Den ene ble tatt som gissel under Nokas-ranet, mens den andre ble skutt mot. Tidligere er den ene av dem blitt tilkjent 30.000 kroner i erstatning fra ranerne. Det skjedde etter at han fremmet krav i forbindelse med straffesaken mot de tiltalte.