Planlegger Norges første urbane folkehøyskole

Bærekraftig utvikling og det grønne skiftet blir pilarene til en ny folkehøyskole i oljebyen. Elevene skal få bygge egne småhus.

Geir Bakken, Stavanger Urbane Folkehøyskole

Geir Bakken foran murbygningen i Pedersgata som skal renoveres og gi rom for 100 elever.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Der andre folkehøyskoler har ekstremsport i landlige omgivelser på timeplanen, tilbyr vi ekstreme byas-utfordringer. Her får de være med på å løse hvordan byene kan gå fra å skape problemer til å være en del av løsningen, sier initiativtaker Geir Bakken i Stavanger Urban Folkehøgskole til NRK.

100 elever på 3000 kvadratmeter, og oppstart om ett til to år. Det er ambisjonene når Bakken nå har levert søknad til Kunnskapsdepartementet om å få etablere den nye skolen som skal ligge i et transformasjonsområde i Stavanger Øst.

– Vi skal skape et læringsfellesskap rundt en grønn urbanisme. Dette vil bli Norges første og eneste urbane folkehøyskole, sier den tidligere steinerskolelæreren.

Helen & Hard involvert

Skolen blir nærmeste nabo til Vindmøllebakken, hvor 40 nye leiligheter bygges i et såkalt bærekraftig bofellesskap.

Siv Helene Stangeland

Siv Helen Stangeland, daglig leder i Helen & Hard Arkitekter.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Hele området er preget av transformasjon, hvor tidligere industribygg gjøres om til kreative arbeidsfellesskap og framtidsrettet virksomhet.

En intensjonsavtale med Solland Eiendom er på plass. I interimsstyret for den nye skolen sitter blant andre Siv Helene Stangeland, leder av det kjente arkitektfirmaet Helen & Hard. Et annet styremedlem er Kristin Gustavsen, kjent for større byutviklingsprosjekter i Stavanger som Sentrumsplanen og Urban Sjøfront.

– Det er en voksende interesse og uro blant unge mennesker for fremtidens klimautfordringer. Vi mangler en folkehøyskole som tar opp det urbanes utfordringer og muligheter. Det er i byene det grønne skiftet og den bærekraftige utviklingen må skje, sier Geir Bakken.

En av de konkrete utfordringene til elevene blir å bygge små hus på 15 kvadratmeter som skal være lette å transportere med seg.

– Med husprosjektet knytter vi temaer som handler om byutvikling, grønn omstilling og fortetting sammen, og gir det en praktisk ramme.

– Håper skolen kan inspirere

Dag Mossige (Ap) er medlem av kommunalutvalget i Stavanger.

Han håper den nye skolen vil være en inspirasjon i omstillingen mot mer bærekraft i Stavanger.

Stavanger Urban Folkehøyskole

På den nye skolen skal kreativiteten få blomstre.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Dette høres helt topp opp. Dette blir en skole som ser veldig i retning av Stavangers framtidige utfordringer med å søke bærekraftige løsninger og omstillingsevne. Byen vår er en sinke innen klimaomstilling. Jeg håper den nye skolen vil inspirere flere unge til å bli igjen i byen og jobbe videre med disse utfordringene.

Søker samarbeidspartnere

Skolen har budsjettert med 60 elever i oppstartsåret, og når kapasiteten er fullt utnyttet to år seinere, med 100 elever, budsjetteres det med driftskostnader i overkant av 20 millioner kroner.

Søknaden blir behandlet i departementet innen utgangen av året. I mellomtiden skal Geir Bakken i dialog med flere investorer og samarbeidspartnere som kan tenke seg å delta i prosjektet.

Christian Tynning Bjørnø, daglig leder av Folkehøgskolerådet, sier at det for tiden er ni søknader til behandling hos departementet om å etablere nye skoler. Han ønsker ikke å kommentere enkeltsøknader.