NRK Meny
Normal

Pause i Nokas-saken

Bevisførselen i Nokas-ankesaken er ferdig. Nå gjenstår prosedyrer og dom etter nyttår. Mye tyder på at straffene blir mer varierte denne gangen.

Frå NOKAS-ankesaka i lagmannsretten i Stavanger.
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Bevisførselen i norgeshistoriens største rettssak, Nokas-saken, er avsluttet. Nå gjenstår prosedyrer, skyldsspørsmålet og straffeutmålingen etter nyttår. Når det gjelder straffeutmålingen blir trolig tingrettens dom endret for flere. Utfra nye opplysninger og tilståelser, tyder mye på at straffene blir mer varierte i lagmannsretten enn det som var tilfelle i tingretten.

 - Det er et inntrykk jeg har fått gjennom media, som er den eneste informasjonskilden jeg har. Jeg forventer at det blir mer differensierte straffer denne gangen, enn for tingretten. Det er kommet fram mer informasjon om den enkelte, slik at retten har bedre grunnlag for å fastsette individuelle straffer, sier høyesterettsadvokat Atle Helljesen.

Tilståelser

Siden tingretten har fire nye Nokas-tiltalte tilstått medvirkning til ranet. Den viktigste kom nok fra Lars Erik Andersen, som fortalte at Kjell Allrich Schumann skjøt og drepte Arne Sigve Klungland. Dette kan gi Andersen strafferabatt.

- Som jeg har gitt uttrykk for tidligere, synes det noe sent å komme med tilståelsene. Jeg synes også at de er noe delvise. Men dette er det opp til påtalemyndigheten og retten å avgjøre. Det kan tenkes at dette betyr såpass mye for påtalemyndigheten at de vil innrømme en viss strafferabatt, sier Helljesen.

Forvaring

Sist fikk fire Nokas-ranere forvaringsdommer, men ikke David Toska. Flere mener han ligger nærmere an til å få en slik straff nå. Det skyldes at Toska holdt tilbake viktige opplysninger for tingretten. Forberedelsene til ranet og det faktum at Nokas-bygget allerede i desember 2003 var pekt ut som mulig ransalternativ visste tingretten ingenting om. Det har derimot vekteren og Toska forklart seg om for lagmannsretten.

- Min argumentasjon om spørsmålet om forvaring vil komme til sin tid når jeg skal prosedere saken utpå nyåret. Jeg har ingen kommentarer til det nå, sier Toskas advokat, Øystein Storrvik.