Pasientar må ut

Sjukehusa til Helse Fonna skal ha færre pasientar for å kunne gjennomføre ferieavviklinga. Då må pasientar ut i juni.

Haugesund sjukehus
Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Helse Fonna reduserer kapasiteten med 36 senger i sommer.

I tillegg skal færre pleiere passe på de pasientene som er igen.  

Det betyr også at Helse Fonna ønsker at pasienter blir fortere utskrevet i sommermånedene.

Nå sier Karmøy og Haugesund sier nei til å ta over Helse Fonna-pasientene.

- Det blir lasta stadig fleire tunge brukarar, dvs. pasientar, over på kommunane, sier ordførar i Haugesund, Petter Steen.

- Når det blir kortare liggetid på sjukehusa, så er dei sjukare når kommunen overtar dei, seier han.

Har avtale

Helse Fonna foreslår at Karmøy og Haugesund i fellesskap gir tilbod til 20 ferdigbehandla pasientar på Haugesund sjukehus under ferieavviklinga frå juni til august. Dei pasientane skal vera på sjukehuset, men det er kommunane sine sjukepleiarar som skal passa på dei.

Ikkje press

Haugesund og Karmøy har allerede en samarbeidsavtale med Helse Fonna som blant annet innebærer at omsorgssentrene overtar ferdigbehandlede pasienter. Fungerende helse- og sosialsjef i Karmøy, Per Ulvedal mener Helse Fonna ikke kan kreve at kommunene går lenger enn samarbeidsavtalen.

Direktør for Pasientservice i Helse Fonna, Arvid Grimstvedt, beklagar desse reaksjonane.

- Det var aldri meininga å leggje ekstra ansvar på kommunane, seier han.

- Kommunane får disponera ei sengeeining her, men det var ein avtale til beste for begge partar, meiner Grimstvedt.