NRK Meny
Normal

Omleggingen av FV45 i Dirdal blir utsatt i ett år

En konflikt mellom Statens vegvesen og Lyse om hvor nær høyspentmastene i området veien kan bygges er årsaken til utsettelsen.

Arbeid med utbedring av fv45 gjennom Dirdal
Foto: Statens vegvesen

– Vi er veldig lei for at vi må gå til det store skrittet å utsette arbeidet. Vi håper i det lengste å finne en løsning, men det tar for lang tid til at vi klarer å gjennomføre prosjektet i år.

Det sier seksjonsleder Harald Bøhn i Statens vegvesen. Han opplyser at arbeidet med omlegging av FV45 i Dirdal har vært i gang i et par uker.

Vegvesenet er ikke fornøyd med hvora Lyse Elnett har opptrådt.

I en pressemelding heter det at først etter at arbeidet ble startet, varslet Lyse at den nye veien kommer for nær høyspentmastene.

Konflikt med høyspentmaster

Vegvesenet sier de har tatt hensyn til krav om høyde opp til mastene og lagt inn tiltak som sikrer mastene mot påkjørsel. Regelen om en avstand på 2,7 meter var helt ukjent for vegvesenet.

– Vi kjenner heller ikke til at denne regelen er brukt tidligere, men nå får den altså betydning for omleggingen i Dirdal, sier Bøhn.

Fylkesveg 45 skal stengast ved Dirdal kai, sommaren 2016

Det er denne veien, FV45 gjennom Dirdal, som skal utbedres av Statens vegvesen.

Foto: Mari Friestad / NRK

Det er fem høyspentmaster som kommer i konflikt med den nye veien.

– En av mastene er for nær den planlagte veitrassen. Masten står der veien har vært planlagt helt siden 2001, sier seksjonslederen i vegvesenet.

LYSE: Har ikke fått beskjed

– Det er beklagelig at vi ikke har fått til et godt samarbeid og en god kommunikasjon i dette prosjektet.

Ingvild Ween

Kommunikasjonssjef Ingvild Ween i Lyse sier at selskapets kontaktpersoner mot vegvesenet ikke fikk melding om at Statens vegvesen endret planene for omlegging av FV45 i Dirdal.

Foto: Ingvild Ween

Det sier kommunikasjonssjef Ingvild Ween i Lyse. Hun forteller at Lyse hadde befaring i området sammen med Statens vegvesen i 2013.

– Da var det noen konflikter, og dette ble påpekt i en epost fra Lyse inn til Statens vegvesen. Vi sa at om de ønsket å flytte linjene, så må de bestille dette fra Lyse. Siden er denne veien blitt endret og er nå prosjektert mellom to høyspentlinjer. Dette har ikke våre kontaktpersoner i Lyse fått melding om, sier Ween.