Omfattende Rennfast-arbeid

Arbeidet med å oppgradere Byfjord og Mastrafjordtunnelene blir mer omfattende enn planlagt. Tidligere er det opplyst at arbeidet skal være ferdig i løpet av senhøsten, men arbeidet har vært så omfattende at det ikke er ferdig før til vinteren.

Årsaken er at entreprenøren Skanska AS må skifte ut mye mer av vann- og frostsikringen enn planlagt.

- Lekkasjene er mye større enn vi hadde grunn til å tro, sier prosjektleder Truls Kolnes i Statens vegvesen.