Hopp til innhold

Oljesøl skader sjøfugl langs Jæren

Store mengder oljeskadet fugl er registrert flere steder langs Jærkysten, men kilden til sølet er ikke funnet. Det bekymrer Statens naturoppsyn, som nå ønsker tips fra publikum.

Gråmåke tilgriset av olje ved Hå

En tilgriset gråmåke ved Håtangen, på Nærland i Hå. SNO ønsker tips om hvor oljesølet ligger.

Foto: Sigmar Lode

– Det skal veldig lite olje til før en fugl dør. Hvis oljen er litt seig klistrer den seg til fjærdrakten, og vannet trenger inn. Da mister fuglene hele isolasjonsevnen, og de fryser ihjel, sier Knut Henrik Dagestad i Statens naturoppsyn (SNO).

Denne uken har SNO registrert uvanlig mange sjøfugler tilgriset av olje. Onsdag ble over tretti oljeskadede fugler registrert kun ved Håtangen i Hå.

– Noen av fuglene er sterkt tilgriset, mens andre er mindre tilgriset. Da søker de mot land. De fleste fuglene som er registrert er arter som holder til nær kysten, og alt tyder på at sølet stammer fra et oljeflak som ligger nær kysten, forklarer oppsynsmannen.

Knut Henrik Dagestad, Statens Naturoppsyn

Knut Henrik Dagestad i Statens Naturoppsyn forteller at uvanlig mange sjøfugl er registrert med oljesøl langs Jærkysten. Nå ønsker SNO tips fra publikum for å finne kilden til sølet.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Tjukk olje

Dagestad sier at meldingene om oljeskadede fugler strekker seg fra Brusand i sør, til Revtangen i nord. Arter som fiskemåker, gråmåker, ærfugl, haveller, kvinender og gravender er rammet.

– Oljen ser veldig tjukk og svart ut. Det kan være utslipp fra båt, enten spillolje eller bunkersolje.

Kystverket har lett etter kilden til sølet med fly, men uten hell. Nå ber SNO folk som observerer oljesøl om å ta kontakt med enten dem eller ved å ringe brann- og redningssentralen på 110.

For fuglene som er rammet av oljesøl, er prognosene dårlige.

– Til nå har vi ikke funnet døde fugler, men de fleste som blir samlet inn, dør, sier Dagestad.