Hopp til innhold

Nytt parti vil gi oljeindustrien fullt spillerom: – Ap er overtatt av akademikere

STAVANGER (NRK): Det nye Industripartiet (IP) går i strupen på et «mørkegrønt» Arbeiderparti, og vil unngå nedbygging av norsk oljevirksomhet.

Owe Ingemann Waltherzøe

AMBISIØS: Owe Ingemann Waltherzøe håper på to-tre stortingsrepresentanter for Industripartiet etter neste valg.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Jeg har vært medlem av Arbeiderpartiet siden 1979, og har virkelig prøvd mye å påvirke internt. Men nå er Ap overtatt av akademikere og folk som ikke har hatt skoa på, sier initiativtaker Owe Ingemann Waltherzøe.

Han har offshore-bakgrunn fra Gullfaks og Gudrun i Nordsjøen, og jobber nå som konserntillitsvalgt på Equinors hovedkontor på Forus i Stavanger.

For tiden samler Waltherzøe oppslutning til det nye partiet ved å spre registreringsskjemaer på Facebook, på oljeinstallasjoner og andre industriarbeidsplasser.

Sentrale tillitsvalgte i partiet må ha minst 10 års erfaring fra arbeidslivet.

– Vi ønsker å unngå broilere som utdanner seg til politikere, sier han.

– For mye lefling med miljøbevegelsen

Han trenger 5000 underskrifter, og regner med å ha etablert partiet i løpet av høsten.

– Bare torsdag fikk vi 1000 registreringer og en rekke tilbakemeldinger fra folk som sier de har ventet på et blårødt parti, sier Waltherzøe.

Skjærebrenning på Rosenberg

KYSTPARTI: Industripartiet skal først og fremst hente velgere fra arbeidskraftintensive næringer langs kysten. Her fra Rosenberg Worley i Stavanger.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Men hvorfor et nytt parti?

– Arbeiderpartiet lefler for mye med den mørkegrønne miljøbevegelsen som vil bygge ned oljeindustrien. Da legger man seg ut med minst 300.000 arbeidstakere. Vi godtar ikke at politikerne skal sette datostempling på noen næringer.

– Hva er problemet med Høyre, da?

– De sentraliserer og byråkratiserer, legger til rette for finansnæringen, men glemmer industriarbeidsplasser i distriktene. Liberaliseringen av partiet har gått for langt. Høyre er ikke noe godt alternativ for folk som jobber i industrien.

Mener de store har blitt ustabile

Owe Ingemann Waltherzøe mener Ap og Høyre alltid har stått for stabilitet i norsk politikk, og at de to partiene burde ha dannet allianse.

– Det er ikke tilfeldig at Senterpartiet gjorde et brakvalg nå i høst. De har tatt masse velgere i tomrommet som har oppstått fordi Arbeiderpartiet og Høyre har blitt ustabile og retningsløse.

Gullfaks A

FORTSATT OLJE: Industripartiet kan aldri akseptere politikere som setter en sluttdato for norsk oljevirksomhet.

Foto: Harald Pettersen/Statoil

Industripartiet skal, foruten olje- og leverandørindustrien, satse mest på å hente velgere i kraftkrevende industri og fiskerinæringen. Tyngdepunktet skal være i Telemark, på Vestlandet og i Nord-Norge, men partiet jobber for tiden med å opprette fylkeslag over hele landet.

– Hva tenker dere om klimautfordringene?

– Vi er ikke noe klimafornektende parti, men vil ta aktivt i bruk den verdensledende kompetansen som finnes i Norge for å løse vår del av miljøutfordringene.

Partiprogram før jul

– Hva med utallige andre områder? Hvor står dere politisk i alt fra skattepolitikk til vassdragsvern?

– Vi jobber for tiden med 45 kulepunkter som skal definere et helhetlig partiprogram. Industripartiet blir på ingen måte et ensaksparti. Jeg tror mange vil finne seg til rette i mye av det vi står for, men vi går ikke ut med hva vi mener i andre saker før hele programmet er spikret før jul.

– Men utgangspunktet vårt vil være i sentrum. I noen saker vil vi helle mot høyresiden, i andre saker den andre veien, legger han til.

– For noe tøys

Skeptikere til det nye partiet er ikke vanskelige å finne.

– For noe tøys, er den første reaksjonen fra Stanley Wirak, Sandnes-ordfører og fylkesleder i Rogaland Arbeiderparti.

Ordfører Stanley Wirak (Ap)

STERKT UENIG: Stanley Wirak (Ap) mener det nye partiet tar helt feil når det gjelder Arbeiderpartiets oljepolitikk.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Han sikter til Industripartiets påstander om at Ap ikke legger til rette for norsk oljeindustri.

– Aps landsmøte har slått fast at oljeindustrien skal utvikles, ikke avvikles. Han er ikke født ennå, han som skal skru lyset av oljevirksomheten. Vi skal fortsette å utvikle norsk oljeindustri. Det er dette vi lever av.

«Håpløst prosjekt»

– Men Owe Ingemann Waltherzøe mener dere representerer uforutsigbarhet for norsk oljeindustri?

– Selv om han sier det, betyr det ikke at det er sant, sier Stanley Wirak.

Leif Sande, Ap-politiker og tidligere leder i Industri Energi, skriver følgende på sin Facebook-side:

«For industriarbeidere er dette et håpløst prosjekt. Olje- og andre industriarbeidere har behov for å finne støtte for sakene sine i de etablerte partiene, ikke for å sette seg selv på sidelinja».

Olje- og gasspolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru, mener Waltherzøe argumenterer veldig som en senterpartivelger.

– Så han kan jo bare melde seg inn der. Eller i Høyre. For det er ikke sant at vi ikke er et industrivennligparti.

Tina Bru

Tina Bru, olje- og gasspolitisk talsperson i Høyre.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund

Bru påpeker at det på landsmøtet bare var tre personer som stemte mot en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Høyre mener oljeindustrien er den viktigste distriktsnæringen i landet. Og det er viktig at vi som støtter industrien ikke hopper ned i skyttergraver, men står sammen mot en politisk avvikling. Ved å starte eget parti risikerer de å sette seg på sidelinja, sier høyrepolitikeren.

– Et nostalgiparti

Statsviter Svein Tuastad på Universitetet i Stavanger (UiS) mener Industripartiet mest er et uttrykk for nostalgi.

– Men når alle blir grønnere og mer miljøvennlige, er det nok noen som mener at dette går for langt. De fleste tomrommene i norsk politikk er opptatt, men skulle det være en ledig plass et sted så måtte det være for et parti som ikke heier på klimakampen og miljøsaken.

Svein Tuastad

Svein Tuastad (UiS)

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Tuastad har likevel liten tro på at Industripartiet vil bli noe mer enn en døgnflue nasjonalt.

– Partier som ikke har en svær sak folk allerede er urolige for, vil få store problemer med å sikre nok oppmerksomhet til å plukke stortingsmandater, mener han.