Norled fortsetter til Finnøy

Statens vegvesen har, på vegne av Rogaland fylkeskommune, innstilt Norled som vinner av anbudskonkurransen for ferjedrift i Finnøysambandet fram til 2029. –Vi er meget glade for at vi får fornyet tillit, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled.

Oppstart av kontrakten vil være 1.1.2021. Den løper i 8 år og har i tillegg 1 års opsjon. Det fremtidige sambandet vil ha en justert rutestruktur sammenlignet med dagens samband.

Karensperioden for tildeling er satt til 10 dager. Kontrakten vil signeres etter utløp av den.