NRK Meny
Normal

Nokas-kjennelse fredag

Fredag klokken 10 kommer juryen med sin kjennelse i Nokas-saken.

Nokas-juryen
Foto: Sigve Kvamsdal / NRK

Det opplyser avdelingsdirektør Erling Moe i Domstolsadministrasjonen.

De ti personene i Nokas-juryen har vært samlet siden tirsdag kl 12.

Rådslagningen har foregått i andre etasje i rettsbygningen på Forus. På ettermiddags- og kveldstid er juryen skjermet fra omverdenen på Atlantic hotell i Stavanger.

Juryens oppdrag er å svare ja eller nei på 40 spørsmål som avgjør om de 13 tiltalte er skyldige eller ikke. Minst sju av de ti jurymedlemmene må svare ja for at en tiltalt skal bli kjent skyldig på de ulike punktene.

Dette er spørsmålene:

David Toska (31)

1. Hovedspørsmål:

Er David Aleksander Toska skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Mandag 5. april 2004 ca klokken 0800 på Domkirkeplassen i Stavanger deltok han i et ranslag. De tok seg inn i atriet til tellesentralen til Norsk Kontantservice, NOKAS; etter nøye planlegging og forberedelse. De var maskerte og bevæpnet med flere automatvåpen. Tilnærmet samtidig blokkerte de utkjørselen fra Stavanger politistasjon med en lastebil som ble satt i brann.

Fluktbiler var på forhånd plassert i Sørmarka og minst en person holdt vakt ved disse. Flere ansatte flytet da de slo på en glassrute til tellesentralens lokaler med slegge og rambukk. De knuste deretter ruten ved å skyte 113 skudd med to automatvåpen mot dem. Syv av ranerne tok seg inn i tellesentralen. Fire ran ere bevæpnet med automatvåpen og enhåndsvåpen holdt vakt i området ved Domkirkeplassen. Det ble avfyrt en rekke skudd mot politiet og politiets kjøretøyer. EN polititjenestemann i sivil og en syklist ble truet med våpen og holdt som gisler for en kortere periode. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt i hodet og døde etter kort tid. De rømte fra Domkirkeplassen i tre biler mens de avfyrte flere skudd. I Sørmarka satte de fyr på bilene som var brukt under ranet, og kjørte videre i de utplasserte fluktbilene. Det ble borttatt ca 57.440.000,- kroner i norsk og utenlandsk valuta.

2. Tilleggsspørsmål: Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Kjell Alrich Schumann (40)

1. Hovedspørsmål:

Samme som for David Toska.

2. Tilleggsspørsmål: Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Erling Havnå (49)

1. Hovedspørsmål:

Samme som for David Toska.

2. Tilleggsspørsmål: Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

4. Hovedspørsmål:

Er Erling Mathias Havnå skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydlieg verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Mandag 27. oktober 2003 ca. kl.2240 i Biskop Gunnerus gate 14 i Oslo, etter nøye planlegging og forberedelse, banet han seg sammen med fem andre personer inn i Postens Brevsenter ved at de kjørte en bil gjennom en stengt kjøreport. De tok seg inn i bygningen og knuste et spesialvindu i fjerde etasje med slegge. De var maskerte og hadde flere automatvåpen som de rettet mot ansatte og truet dem til å legge seg ned på gulvet. Minst en av de ansatte ble truet med at han ville bli skutt dersom han ikke gav ranerne penger. Da to av politiets tjenestemenn kom til stedet ble det løsnet minst 12 skudd med automatvåpen mot dem. De tok seg deretter til fots til en perrong på Oslo S der to personer ventet i to biler. De kjørte deretter fra stedet i disse. Det ble borttatt ca 401.000,- i kontanter fra Postens Brevsenter AS.

5. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i andre hovedspørsmål utført som ledd i virksomhet til en organisert kriminell gruppe?

Metkel Betew (28)

1. Hovedspørsmål:

Samme som for David Toska.

2. Tilleggsspørsmål: Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Ridvan Halimi (27)

1. Hovedspørsmål:

Samme som for David Toska.

2. Tilleggsspørsmål: Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Ikmet Kodzadziku (26)

1. Hovedspørsmål:

Samme som for David Toska.

2. Tilleggsspørsmål: Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Lars-Erik Andersen (30)

1. Hovedspørsmål:

Samme som for David Toska.

2. Tilleggsspørsmål: Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Alf Henrik Christensen (44)

Er Alf Henrik Christensen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som er beskrevet nedenfor?

Til bruk under gjennomføringen av ran av Nokas den 05.04.04 i Stavanger, leide han etter forutgående avtale en VW LT varebil i Arendal 04.04.04 og kjørte denne til Stavanger samme ettermiddag. Natt til 05.04.04 hentet han flere ranere bevæpnet blant annet med automatvåpen i Skjeneholen 61 og kjørte dem til et skogholdt i nærheten av Tennisland i Sandnes og/eller han plasserte varebilen i området ved trafostasjonen i Sørmarka utenfor Stavanger og holdt vakt ved denne. Etter at ranet var gjennomført, ranerne hadde flyktet fra Stavanger sentrum og satt ransbilene i brann, fraktet han fem av ranerne med våpen og ransutstyr samt ransutbyttet på ca. kroner 47.440.000,- fra Sørmarka til et hus i Nedre Dalgate 41 i Stavanger?

2. Tilleggsspørsmål: Er ranet omtalt i hovedspørsmålet å anse som grovt, særlig fordi det ble turet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi?

3. Tilleggsspørsmål: Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

4. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Dan Pettersen (31)

Er Dan Pettersen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Til bruk under planleggingen av og/eller forberedelser til ran av NOKAS 05.04.04 og som skjulested etter ranet, leide han ut Nedre Dalgate 41 i Stavanger til David Aleksander Toska fra årsskiftet 2003/2004 for kr. 10.000,- per måned. Han bodde selv i huset og observerte at det ble benyttet til lagring av skytevåpen og ransutstyr forut for ranet. Han pusset flere halvautomatiske våpen som senere ble brukt under ranet. Han observerte at flere av dem som senere stod for gjennomføringen av ranet tidvis var i huset. OM morgenen 05.04.04 var han i Nedre Dalgate 41 og tok imot fem ranere med våpen og ransutstyr samt ransutbyttet på ca. kroner 57.440.000,-. Han bistod med å rense og forbinde skuddskadene Johnny Thendrup var påført under gjennomføringen av ranet og sørget for at utstyr ble gjemt i huset og at utbyttet ble midlertidig kledd inne på en hems på et soverom. Han bistod fem av ranerne med å komme seg ut av Rogaland, blant annet med tog, og overleverte våpen og ransutstyr samt utbyttet til andre som fraktet det ut av Rogaland.

2. Tilleggsspørsmål: Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Johnny Thendrup (41)

1. Hovedspørsmål:

Samme som for David Toska.

2. Tilleggsspørsmål: Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Thomas Thendrup (36)

1. Hovedspørsmål:

Samme som for David Toska.

2. Tilleggsspørsmål: Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Thomas Oscar Ingebrigtsen (27)

1. Hovedspørsmål:

Er Thomas Oscar Ingebrigtsen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Til bruk under planlegging av og/eller forberedelser av ran av NOKAS 05.04.04 og som skjulested etter ranet, leide David Aleksander Toska ved årsskiftet 2003/2004, Nedre Dalgate 41 i Stavanger. Thomas Oscar Ingebrigtsen var mellommann ved inngåelse av leieavtalen mellom Toska og huseier Dan Pettersen. Han besørget deler av leien betalt. Han observerte at boligen ble benyttet til lagring av skytevåpen og ransutstyr forut for ranet og at flere av de som senere stod for gjennoføringen av ranet tidvis var i huset. Thomas Oscar Ingebrigtsen medvirket til ranet ved å formidle ovennevnte kontakt og betaling, og ved å foreta flere innkjøp og transportoppdrag for en eller flere av ranerne i perioden frem mot ranet, blant annet slik at de kunne holde seg skjult.

2. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

William Pettersen (58)

1. Hovedspørsmål:

Er William Pettersen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Etter ranet av Nokas 05.04.04 i Stavanger hentet han i Nedre Dalgate 41 blant annet to AG3 geværer, to MP5 maskinpistoler, ett Zastava automatgevær (modell Kalashnikov), en US-karabin og en Remington pistol cal 45 og ransutstyr brukt i forbindelse med ranet og/eller utbytte derfra. Dette ble gjort i henhold til avtale med en eller flere ranere, eller noen som handlet på venge av disse. Avtalen var inngått før gjennomføringen av ranet. Våpen og annet utstyr brakte han til Drammensområdet og oppbevarte alt eller deler av dette inntil det ble beslaglagt av politiet i forbindelse med flere ransakinger i perioden 29. september til 15. desember 2004.

2. Tilleggsspørsmål: Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Dom 15. februar

Juryen har bare tatt stilling til om de 13 tiltalte er skyldige i det de er tiltalt for eller ikke. Juryen har ikke tatt stilling til hvor lange straffer de skyldige skal ha.

Denne prosessen starter mandag. Da skal aktoratet og forsvarerne føre sine straffeutmålingsvitner. Deretter er det en ny runde med prosedyrer, der aktoratet og forsvarerne argumenterer for hvor streng straff den enkelte tiltalte skal ha.

Vitneførsel og prosedyrene er beregnet å ta to uker.

Så trekker fagdommerne og fire av jurymedlemmene seg tilbake for å komme fram til den endelige dommen. Lagmann Daniel Lunde regner med at han vil lese opp dommen fra lagmannsretten torsdag 15. februar.