NRK Meny
Normal

Nokas-dragkamp om skyld og straff

Nokas-saken fortsetter i Gulating lagmannsrett i Stavanger onsdag 3. januar.

Nokas
Foto: NRK

Hele januar ventes å gå med til dragkampen mellom aktoratet og forsvarerne om skyld og straff for de 13 tiltalte.

 

Daniel Lunde
Foto: Scanpix

Lagdommer Daniel Lunde vil onsdag legge fram spørsmålsskriftet, det vil si den lange lista med spørsmål som juryen må besvare – med ja eller nei – for å avgjøre om hver enkelt av de 13 er skyldig etter tiltalen. Deretter får statsadvokatene Tor Christian Carlsen og Arild Dommersnes ordet til aktoratets prosedyre.

Nokas ble ranet ved 8-tiden mandag den 5. april 2004. Utbyttet ble cirka 57 millioner kroner. Bare cirka 6 millioner kroner er kommet til rette. Det er antydet at lagmannsrettens dom ikke vil være ferdig skrevet før kalenderen viser mars måned. Da vil det ha gått nesten tre år siden ranet.

Fire av de tiltalte – Metkel Betew, Ikmet Kodzadziku, Alf Henrik Christensen og Thomas Thendrup – nekter fortsatt at de var med på Nokas-ranet. Disse fire har mest å vinne – eller tape – på juryens svar.

Drapet på Klungland

Hovedspørsmålene til juryen blir om David Toska, Kjell Alrich Schumann og ni andre tiltalte er skyldige i grovt ran med døden til følge – og om Thomas Ingebrigtsen og William Pettersen er skyldige i medvirkning til grovt ran.

 

Kjell Alrich Schumann
Foto: NRK

Kjell Alrich Schumann har i lagmannsretten tilstått at det var han som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland under ranet. Likevel er tiltalen ikke blitt endret slik at Schumann er tiltalt for drapet. I tillegg til Schumann har David Toska erkjent straffskyld for dødsfølgen.

Forsvarerne for de øvrige tiltalte vil hevde at deres klienter må frikjennes for dødsfølgen. Hvis noen av dem lykkes med sin argumentasjon overfor juryen, kan det få stor betydning for straffutmålingen.

Straffskjerpende

Juryen skal også ta standpunkt til om Nokas-ranet ble «utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe». I så fall rammes de tiltalte av straffelovens paragraf 60 a, en straffskjerpende bestemmelse som kan medføre inntil fem års ekstra fengselsstraff.

Før spørsmålsskriftet blir presentert for juryen, må Daniel Lunde og hans to meddommere ta standpunkt til om det er formelle hindringer for å dømme David Toska, Ridvan Halimi og Johnny Thendrup etter denne bestemmelsen.

Forsvarerne for disse tre tiltalte – advokatene Øystein Storrvik, Trygve Staff og Johnny Veum – har hevdet at paragraf 60 a ikke kan benyttes overfor deres klienter. Aktoratet er ikke enig. De tre forsvarerne begrunner sitt standpunkt med at denne lovbestemmelsen ikke var tatt med i norske myndigheters krav om utlevering av Toska, Halimi og Johnny Thendrup fra henholdsvis Spania, Kosovo og Nederland.

Det er ventet at også de øvrige forsvarerne vil hevde at paragraf 60 a ikke kan benyttes. Deres begrunnelse vil være at David Toskas ranslag ikke var noen «organisert kriminell gruppe» i lovens forstand.

Strafferabatt

Statsadvokat Arild Dommernes sier til NTB at han og Tor Christian Carlsen vil bruke et par dager på aktoratets prosedyre.

– For dem som har tilstått trenger vi ikke bruke så mye tid på skyldspørsmålet, sier Dommersnes.

Øystein Storrvik og forsvarerne for de øvrige tolv tiltalte ventes å bruke de følgende to ukene til sine prosedyrer.

Arild Dommersnes regner med at juryens kjennelse om skyldspørsmålet kommer i uke fire eller uke fem, det vil si en gang mellom 22. januar og 2. februar.

Deretter blir det vitneførsel og prosedyrer om straffutmåling. Her vil spørsmålet om forvaring bli et sentralt tema for noen av de tiltalte, deriblant David Toska. Et annet sentralt tema blir eventuell strafferabatt for dem som har tilstått.

NTB/NRK Rogaland