Nasjonalbudsjett-16 for Rogaland

  • 20 MILLIONER TIL STAVANGER HAVN:

    Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å gi 20 millioner kroner til opprydding i Stavanger havn, noe som i tillegg skal gi en sysselsettingseffekt i det sterkt berørte området. – Opprydding av gammel forurensing i havneområde er viktig, både for livet i sjøen og for lokalbefolkningen. Pengene til Stavanger er også viktige med tanke på den økte arbeidsløsheten i området, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).