Hopp til innhold

Når det tar lengre tid å ta buss, vel folk på Nord-Jæren bilen

Ein ny rapport frå Norce, Norwegian Research Centre, viser at dersom det tar meir enn ti minutt ekstra å ta bussen i staden for å køyre bil til jobben, så valde 40 prosent av dei spurde på Nord-Jæren bilen. Det er Stavanger Aftenblad som skriv dette. Til samanlikning er tilsvarande tal for innbyggjarar i Bergen og Trondheim 20 prosent, seier forskingsleiar ved Norce, Einar Leknes.

Einar Leknes
Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK