Nærmer seg bunnen

Prognosemakerne tror oljeprisen begynner å stige fra neste måned.

Oljeplattform i Nordsjøen

Oljeprisen vil stige igjen fra desember, tror Næringsøkonomisk Institutt.

Foto: HELGE HANSEN/HYDRO

Oljeprisen vil fortsatte falle i november.

I prognosene fra Næringsøkonomisk Institutt (NØI) vil snittprisen i november være 60 dollar pr fat. Det er 12 dollar lavere enn i oktober.

I desember vil prisen igjen stige til 65 dollar.

Prisen er mer enn halvert siden juli da den var på 133 dollar pr fat. I oktober var den falt til 72 dollar.

- Nedturen blir ikke så kratig som mange tror

NØI tror at etterspørselen etter olje i OECD-landene fortsatt vil falle noe på grunn av den økonomiske depresjonen. Prognosemakerne i NØI tror imidlertid ikke at nedturen vil bli så kraftig som mange andre har spådd.

Prognosene om oljeprisen er basert på at medlemslandene i OPEC fortsatt frivillig reduserer oljeproduksjonen for å stabilisere markedet.

På lang sikt, fra 2015 til 2030, mener Næringsøkonomisk Institutt at oljeprisen skal stabilisere seg på rundt 150 dollar pr fat.