Milliardsprekk for Rogfast

Ifølgje ein rapport som Aftenbladet har fått innsyn i så går vegprosjektet Rogfast på ein milliardsmell. Det er eksterne kvalitetssikrarar som har gått gjennom milliardprosjektet på oppdrag frå Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Prosjektleiar for Rogfast, Tor Geir Espedal, vil ikkje kommentera saka i avisa.