Mener politiinnsats mot partnervold redder liv

I fjor fikk 200 ofre og gjerningspersoner i partnervoldssaker i Sør-Vest politidistrikt tilbud om hjelp fra politiet. Tidlig og tett oppfølging kan redde liv, mener politioverbetjent Sissel Meling.

Sissel Meling leder prosjekt mot partnervold

Forskning viser at for hver gang det skjer en voldsepisode i et partnerskap, blir volden mer alvorlig. Sissel Meling leder SARA-prosjekt mot partnervold i Sør-Vest politidistrikt.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Ja, jeg tror det kan redde liv. I de litt over 200 sakene i fjor, har vi ikke hatt nye alvorlige partnervoldssaker blant de parene der vi satte inn tiltak, sier Sissel Meling.

Hun er koordinator i Stavanger for det såkalte SARA-prosjektet hos politiet, og jobber sammen med kolleger rundt om i distriktet for å forebygge partnervold

Tidlig og tett oppfølging av både offer og gjerningsperson i partnervoldssaker, kan være med å redde liv. Det er erfaringen i Sør-Vest politidistrikt etter drøye to år med SARA-prosjektet.

577 anmeldelser

I 2015 ble 3337 tilfeller av mishandling i nære relasjoner anmeldt på landsbasis. Det er en økning på åtte prosent siden 2011.

I fjor fikk Sør-Vest politidistrikt 577 anmeldelser av partnervold. Alle disse blir risikovurdert av Meling og kollegene hennes.

Monica Velde Viste

Monica Velde Viste, leder ved Krisesenteret i Stavanger.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Da stiller vi oss to spørsmål: Hva er risikoen for ny akutt vold, og hva er risikoen for alvorlig eller dødelig vold. Og hvis svaret er høy på ett av de to, er det en høyrisikosak.

200 av sakene i fjor ble vurdert som høyrisikosaker. I disse fikk partene tilbud om samtaler – og eventuelt også hjemmebesøk.

– Vi vet av erfaring at voldshjulet går rundt. Ja, det vil komme gode dager, men det vil også komme dårlige dager igjen. Derfor ønsker vi at de skal bli bevisste på sin rolle og motivert til å gjøre en endring, og til å søke hjelp i kommunen, sier Meling.

Og mange takker ja:

– Veldig mange sier ja, både trusselutøvere og trusselutsatte.

Gode tilbakemeldinger

– Hvordan blir dere opplevd av de dere tar kontakt med?

– Stort sett opplever jeg, og de som jobber med dette, at vi får gode tilbakemeldinger. Både fra partene, men også fra pårørende, for dette er noe som angår mange hvis det først skjer.

Politiet er ikke bare opptatt av å hjelpe offeret.

– Personen som truer og utfører vold, har også et problem, så for oss er det like viktig å hjelpe utøveren til å slutte. Vi vet jo også at blir det et brudd, får de ofte ny partner, og da er det på en måte på an igjen, kanskje, sier Meling.

Varsler før de blir drept

Sara-prosjektet er initiert fra Politidirektoratet og skal være i gang i alle landets politidistrikt. Bakteppet er dystert. Forskning viser at sju av ti ofre for partnerdrap har vært i kontakt med politiet før de blir drept.

– Og voldsspiralen viser jo at for hver gang det skjer vold blant partnere, blir volden litt mer alvorlig.

Politidirektoratet opplyser til NRK at det foreløpig er forskjeller i hvor langt de ulike distriktene er kommet. Arbeidet foregår i nært samarbeid med en rekke etater og aktører – blant dem Krisesenteret i Stavanger:

– Politiet har gått fra å bare etterforske til også å jobbe forebyggende, og det ser vi som utrolig nyttig, sier lederen der, Monica Velde Viste.