Hopp til innhold

Fengselsleder: – Vi kjører i skytteltrafikk til legevakten

STAVANGER (NRK): Stadig flere innsatte i Stavanger fengsel må få psykiatrisk hjelp når det viser seg at tilbudet i fengselet ikke er nok.

Fengselsleder Tanja Rosså Ødegård i Stavanger fengsel.

FLERE ALVORLIG SYKE: Fengselsleder Tanja Rosså Ødegård ved Stavanger fengsel opplever at innsatte har stadig større psykiske problemer.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– De som er alvorlig syke, blir bare mer og mer alvorlig syke, sier fengselsleder Tanja Rosså Ødegård i Stavanger fengsel.

Ødegård mener fengselet opplever en enorm forverring av situasjonen.

I fjor var det 50 vold- og trusselsituasjoner i Stavanger fengsel. I 2015 var det ingen. I 2019 hadde de 121 helsefremstillinger hvor politiet kjørte innsatte til eksterne helsetjenester. En stor del av dette var turer med psykisk syke til legevakten.

– Vi kjører skytteltrafikk, sier fengselslederen.

Også flere andre fengsler opplever at situasjonen blir stadig verre.

– I Trondheim fengsel har vi til enhver tid innsatte som vi mener heller burde vært under behandling i helsevesenet, sier fengselsleder Egil-Ivar Gabrielsen.

Det samme bekrefter advokater og flere andre fengsel NRK har vært i kontakt med.

Prøver å aktivisere

Ifølge fengselsleder Eirik Bergstedt i Ringerike fengsel finnes det til enhver tid innsatte med større eller mindre psykiske utfordringer.

– Det er ikke tvil om at straffegjennomføringen eller varetektsoppholdet med mye alenetid kan påvirke utfordringene på en negativ måte, sier han.

I Ringerike fengsel har de satt i gang et prøveprosjekt med aktivitetsteam. Dette gjøres for å hjelpe innsatte som er satt i isolasjon.

I løpet av kort tid har fengselet sett betydelig færre tilfeller av utagering og bruk av tvangsmidler mot innsatte. Tilfeller av vold og trusler mot ansatte er også redusert.

Er klar over problemet

Helseminister Bent Høie (H) sier de jobber mye med problemstillingen.

– Vi jobber tett sammen om dette, og har fått på plass mye. Blant annet har vi fått flere rusmestringsenheter ved 17 fengsler.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (Høyre).

Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Også i Stavanger har de en såkalt rusmestringsenhet. Problemet er at mange av dem som sliter med kombinasjonen av rus og psykiatri, er for syke til å delta.

– Vi opplever at det blir stadig vanskeligere å få med de innsatte i målgruppen. De er for psykisk syke, sier fengselsbetjent Erik Erdal.

Har kuttet 300 millioner kroner

Med de midlene Kriminalomsorgen har i dag, klarer de ikke å tilby de innsatte med tunge psykiske lidelser gode nok rammer.

Siden 2014 har Kriminalomsorgen mistet 300 millioner kroner. Det er hovedutfordringen, ifølge fengselslederen i Stavanger fengsel.

– Programmer og annen type kognitiv virksomhet har blitt redusert. Hvis vi skal ha så mange som er psykisk syke, må vi ha tilbud som treffer denne gruppa, sier Rosså Ødegård.

Erik Erdal, fengselsbetjent, Stavanger Fengsel

Erik Erdal, fengselsbetjent, Stavanger fengsel.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

SUS anerkjenner problemet

Ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) opplever de at Stavanger fengsel har gode rutiner for å følge opp isolerte innsatte. Men bemanningen strekker ikke alltid til.

– Det handler ikke nødvendigvis om at det ikke er kompetanse ved helseavdelingen i Stavanger fengsel. Men at sykepleier og lege ikke er til stede på kvelds- og nattetid, i helgene eller på helligdager, sier psykologspesialist Morten Wiig Bjorland ved SUS.

Han kan ikke tallfeste en eventuell økning i antall innsatte som er psykisk syke, men sier han stiller seg bak Stavanger fengsel sin opplevelse av at mange innsatte sliter med store psykiske problemer.

– Sammenliknet med andre pasienter er dette en gruppe med gjennomsnittlig høyere rusmisbruk, økonomiske og sosiale problemer, omfattende traumebakgrunn og oppvekstproblemer. Mange har en kompleks psykiatrisk problematikk, sier Bjorland.

Flere nyheter fra Rogaland