Mattilsynet vil stenga dyrepark

Mattilsynet kan enda opp med å stenga Haugaland Zoo. Alvorlege avvik frå regelverket har gjort at dyreparken på Torvastad fleire gonger har fått varsel om avvikling, skriv Haugesunds avis. No har dyreparken fått frist fram til 1. september med å oppfylla krava frå Mattilsynet.

Haugaland zoo
Foto: Gisle Jørgensen / NRK