Bølgesurfrere på Reve i Klepp
Foto: Bergliot Herigstad