Hopp til innhold

Mangel på kompetanse i arbeidsmarkedet sender Norge på «topp» i ny EU-rapport

Norge mangler folk med riktig kompetanse i over hundre yrker. – Dramatisk og et dårlig utgangspunkt, mener regiondirektør i NHO. Det merkes hos Zaptec, som selger elbilladere.

Maiken Økland og Oscar Oscar Tjåland på jobb på Zaptec.

Maiken Økland veileder praksisstudent Oscar Tjåland innen kommunikasjon i Zaptec.

Foto: Hanne Høyland / NRK

– Det er vanskelig å få tak i de rette hodene. Vi er nok mange som kniver om den samme kunnskapen, sier Maiken Økland, kommunikasjonssjef i Zaptec.

Maiken Økland, kommunikasjonssjef i Zaptec

Maiken Økland, kommunikasjonssjef i Zaptec.

Foto: Hanne Høyland / NRK

Samtidig som arbeidsmarkedet blomstrer og arbeidsgiverne skriker etter nye arbeidstagere med riktig kompetanse, topper Norge en ny EU-rapport.

Men det er ikke en topp noen vil være på.

Her kommer det frem at Norge mangler folk med riktig kompetanse i over hundre yrker.

Vi er landet med størst skjevhet mellom etterspørsel i arbeidsmarkedet og tilgjengelig kompetanse.

– Det er dramatisk når en ser slike tall. For vi er helt avhengige av å skape nye virksomheter som bidrar til å løse de samfunnsutfordringene vi står ovenfor, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

– Dårlig utgangspunkt

Til sammenlikning mangler Hellas kompetanse i elleve yrker.

– Vi vet vi mangler kompetanse, og da er dette et veldig dårlig utgangspunkt, mener Grindland.

Blant de 30 landene som er med i rapporten, er det særlig to utløsende faktorer. Korona og det grønne skiftet.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Foto: Hanne Høyland / NRK

Selv om korona forsterker resultatene i rapporten har vi fortsatt en utfordring i det norske arbeidsmarkedet, ifølge NHO direktøren.

Seks av ti NHO-bedrifter mangler relevant kompetanse. Det gjør at bedriftene mister forretnings- og utviklingsmuligheter.

– Jeg er ikke så overrasket at vi mangler kompetanse, men at vi ligger på topp i Europa, det er trist, sier Grindland.

Hos Zaptec, som selger elbilladere, er Oscar Tjåland godt i gang med praksisperioden.

Da han skulle velge bedrift for praksisperioden, hadde han ett kriterium. Det måtte være en grønn bedrift.

Oscar Tjåland, praksisstudent hos Zaptec

Oscar Tjåland ville ha praksisplass hos Zaptec fordi de er grønne.

Foto: Hanne Høyland / NRK

– Jeg ville velge noe jeg har utbytte av i framtiden. Slik at jeg kunne vise at jeg har tatt et klokt og levedyktig valg.

Han mener flere burde tenke som han.

– Ja, det grønne skiftet er fremtiden, sier han.

Nav jobber for å bedre arbeidsmarkedet

I Nav er de veldig opptatt av denne problematikken, forteller Anneline Teigen, assisterende direktør i Nav Rogaland.

De jobber særlig i to retninger for å bedre denne utviklingen i arbeidsmarkedet.

Den ene handler om utdanning.

Anneline Teigen

Anneline Teigen, assisterende direktør i Nav Rogaland.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Vi må bidra til at flere har den kompetansen som etterspørres i arbeidsmarkedet, sier Teigen.

Det andre handler om å ta vare på dem som allerede er i arbeidsmarkedet, slik at de blir værende i arbeid.

– Da må vi jobbe mer systematisk for å ta vare på denne arbeidskraften. Både ved å tilrettelegge for intern opplæring og for å ta vare på dem som står i fare for å falle ut.

Teigen får støtte fra Grindland i NHO, som mener utdanningstilbudene må dimensjoneres etter etterspørsel.

– Hvor stort et studieforløp skal være opp mot hva behovet i arbeidslivet er viktig at vi ivaretar på en god måte, både på høyere utdanning og for yrkesfaglig utdanning, sier Grindland.