Lyngbranner på Jæren

  • Holder vakt ved brannene

    Brannvesenet og sivilforsvaret holder vakt gjennom natten ved brannen i Gjesdal og brannen i Bjerkreim. På grunn av mørket kan ikke noe gjøres før i morgen tidlig, opplyser Kjetil Vier ved Rogaland brann og redning IKS.

  • Ny brann på Jæren

    Laster Twitter-innhold
  • Kjemper fortsatt mot flammene

    Lyngbrann Gjesdal
Lyngbrann Gjesdal
Brannvesenet legger ned totalforbud mot bruk av ild. Brigadesjef Alf Egil Krohn forteller hvorfor.