Luftambulansetjenesten styrkes

Fra 2018 får tolv av landets luftambulansebaser nye helikoptre. I tillegg skal bemanning ved basene økes, og i Stavanger etableres det en egen simulator med norske kart, norsk topografi og norske lufthindringer i databasen. –Realistisk simulatortrening under norske forhold er ett av våre viktigste tiltak for økt sikkerhet, sier operativ rådgiver Roy Inge Jenssen i Luftambulansetjenesten ANS.