Hopp til innhold

Nå er lufta i Stavanger helsefarlig

Kulden, trafikken og den stillestående luften i Stavanger sentrum har gitt røde utslag på måleren i Kannikk.

Trafikk i Kannik Stavanger

Det er mye trafikk gjennom Stavanger sentrum, og eksosen har gitt utslag på luftmåleren like ved.

Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

Luftmåleren på Kannik i Stavavanger sentrum viser røde verdier, viser luftkvalitet.info. Den er en såkalt gatestasjon som måler luftkvalitet i områder med tett trafikk der luftforurensningen kan være stor. Her måles PM10, PM2,5, NOx, NO og NO2. Klokka 10.00 onsdag ble verdien av NO2 målt til 216,5, som gir rødt utslag.

Den andre måleren i byen, på Våland viser kun moderat helserisiko, med en NO2-verdi på 132.

Ny luftmåler kommer

I går vedtok kommunalstyret for miljø og utbygging at Stavanger kommune skal sette opp en ny målestasjon for luftkvalitet ved E39 i Schanckeholen. Stasjonen skal være ferdig etablert og gi kvalitetssikrede data om svevestøv og nitrogengasser fra 2020.

Det enstemmige kommunalstyret vedtok også at det kan bli aktuelt med mobile målestasjoner. Dette kan være på plass før 2020, og være et alternativ frem til stasjonen ved Schanckeholen er operativ.

På møtet foreslo også Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne å gi kommunen mulighet til å innføre piggdekkgebyr. Venstre stemte også for, men forslaget ble ikke vedtatt.