Liten tillit til Mattilsynet

Husdyrprodusenter på Jæren har et dårligere forhold til Mattilsynet enn bønder ellers i landet, viser et forskningsprosjekt ved Norsk Institutt for bioøkonomi, skriver Nationen. Mistilliten har festet seg over tid, sier forsker Oddveig Storstad.

Pelsdyr
Foto: Arild Eskeland / NRk