Nordmenn flest tror ikke på Gud lenger

Nordmenn blir mindre troende. For første gang er det like mange nordmenn som svarer nei som ja på spørsmålet «Tror du på Gud?»

Biskop Finn Wagle og diakon Randi Winsjansen

Gudstroen i landet er på retur. Her holder Biskop Finn Wagle og domprost Randi Jepsen nattverd.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Ipsos MMI har spurt nordmenn om de tror på Gud siden 1985, og for første gang er det nå like mange som svarer ja som nei 38 prosent. 24 prosent svarer usikker, skriver Vårt Land.

– Det samsvarer med sekulariseringen som har funnet sted over lengre tid, og som viser seg i synkende dåpstall og ved at flere konfirmerer seg borgerlig, sier stipendiat Silje Kvamme Bjørndal ved Det teologiske menighetsfakultet.

Flere kvinner enn menn tror

Undersøkelsen viser at det er flere kvinner enn menn som sier at de tror, men at andelen har andelen sunket jevnt blant begge kjønn de siste ti årene.

Pål Ketil Botvar

Pål Ketil Botvar ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO).

Foto: KIFO

– Befolkningen blir mindre troende. Likevel er det grunn til å anta at manges tro ikke fanges opp på grunn av spørsmålsstillingen i denne undersøkelsen, sier forsker Pål Ketil Botvar ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) til avisen.

Han nevner for eksempel gruppen på 24 prosent som svarer «vet ikke» på spørsmålet.

– Men de kan være åpne for en høyere kraft, eller en form for nyreligiøsitet. For eksempel er det mange i de nyreligiøse bevegelsene som snakker om en upersonlig, åndelig kraft, men som ikke bruker begrepet Gud, sier han.