Lav politidekning

Politidekningen i Sør-Vest politidistrikt ligger under det nasjonale målet, med to politifolk per 1000 innbygger innen 2020. Ifølge tallene fra Politidirektoratet for første kvartal i år er dekningsgraden for Sør-Vest politidistrikt 1,38 per 1000 innbygger. Sør-Vest politidistrikt dekker Rogaland og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.