Hopp til innhold

Landbruksministeren kaller Mattilsynet inn på teppet

Reaksjonene er sterke etter avsløringen av Mattilsynet som har levert en feilaktig rapport etter tilsyn hos en pelsdyrbonde. – Dette er helt spinnvilt, sier leder i næringskomiteen på Stortinget.

Bollestad møter pelsdyrbonde

I april møtte landbruksministeren pelsdyrbønder som demonstrerte mot nedlegging av næringen. Jan Ove Horpestad er leder i Rogaland Pelsdyralslag.

Foto: Jo Fridstrøm / NRK

– Dette ser jeg utrolig alvorlig på. Ingen skal oppleve det som denne bonden opplevde, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Kr.F)

Hun viser til en rapport som ble skrevet av Mattilsynet etter et tilsyn på en pelsdyrfarm i Sandnes i fjor sommer. Hovedfunnene rapporten slår fast at:

«Dyreholdet ditt bar preg av manglende tidsbruk, manglende tilsyn og stell, manglende oppfølging av syke og skadde dyr, manglende tilgang til drikkevann til valper og manglende tilgang til godt nok fôr over lengre tid. Du har brutt krav i dyrevelferdsregisteret på en grov måte.»

Pelsdyrbonde

Pelsdyrbonden ønsker å være anonym fordi han mener det kan være belastende i det hele tatt stå frem som pelsdyrbonde.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Problemet var bare at dette var feil. Et nytt tilsyn viste at dyrene verken var dehydrerte eller syke og skadde.

Dette fikk bonden dokumentert med video og lydopptak mens Mattilsynet er på stedet.

Mattilsynet er avhengig av tillit

– Vi er avhengige av både som bønder, som offentlige instanser og som forbrukere å ha tillit og tro til dem som skal gjøre tilsynet.

Bollestad innkaller nå Mattilsynet til et møte, fordi hun mener det er svært mange spørsmål som er ubesvarte i denne saken. Hun håper at denne rapporten full av feil, er et engangstilfelle, men sier dette er et av punktene hun vil til bunns i.

Også leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, fra Senterpartiet, er opprørt.

– Jeg er rystet over at noe slikt kan skje. Dette må få et etterspill, for vi kan ikke ha en slik situasjon som det er nå.

Pollestad krever en uavhengig gransking av Mattilsynet etter denne rapporten.

– Både dyr, bønder og ansatte i Mattilsynet er avhengige av at folk kan ha tillit til dem, og det som har skjedd nå, er veldig alvorlig.

– Saken er spinnvill

Geir Pollestad

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp)

Foto: Anders Fehn / NRK

Pollestad vil ikke spekulere i hva som er årsaken til at det kommer en rapport som forteller noe helt annet enn det som er tilfellet.

– Det er ingen tvil om at jeg opp gjennom årene har fått mange tilbakemeldinger fra bønder som er oppgitt over kontakten med Mattilsynet. Vi må komme til bunns i denne saken, og finne ut om det er flere slike saker.

Pollestad er sterkt bekymret for hva dette betyr for tilliten til Mattilsynet.

– Denne saken er så spinnvill at det er vanskelig å tro at den er sann. Derfor er det så viktig at bonden har dokumentert det som har skjedd.

Han mener saken er en alvorlig ripe i lakken for Mattilsynet når det viser seg at flere nivå har jobbet med å skjule spor av feil som er gjort.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) sier at han kommer til å følge denne saken opp ovenfor Landbruksdepartementet. Han skriver videre at en bør nok også vurdere politianmeldelse.

Mattilsynet baklager

Odd Ivar Berget

Avdelingssjef i Mattilsynet, Odd Ivar Berget

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Avdelingssjef for Mattilsynet, Odd Ivar Berget, beklaget både feilene i rapporten, og måten det ble håndtert på etterpå, da NRK jobbet med rapporten.

Hvilke konsekvenser får denne saken for de involverte?

– Vi har gått interne runder med tanke på å lære av dette her fordi det var særs alvorlig at det skjedde. Det er tatt veldig alvorlig, sier Berget.

Beklagelig feil

Live Kleveland,

Live Kleveland er informasjonsansvarlig i Dyrvernalliansen

Foto: Iselin Linstad Hauge

Dyrvernalliansen har ikke sterke synspunkter på rapporten, utover at det er en rapport med feil, som Mattilsynet har beklaget.

– Det er pelsdyrhold generelt vi er motstandere av. Vi synes det er like beklagelig med feil i en rapport som alle andre, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland.