NRK Meny
Normal

Lakseunger blir hakkemat i kraftturbin

Bare en av fem lakseunger overlever veien fra Hellelandsvassdraget til havet.

Laksesmolt

80 prosent av lakseungene i Hellelandsvassdraget kommer seg ikke ut i havet på grunn av for lite vann i elva.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Den tørre vinteren og våren går hardt utover smålaks og aure som skal fra Hellelandsvassdraget og ut i havet.

Lundeelva i Egersund er nesten helt tørr, og lakseungene drives dermed rett i inntaksdammen til Svanedal kraftstasjon i Egersund sentrum.

Lundeånå i Egersund

Lundeånå i Egersund er nesten helt tørr.

Foto: Øystein Ellingsen

Tørt

Der blir de hakkemat i kraftturbinen. Målinger viser at opptil 80 prosent av fisken aldri kommer til havs.

- Det er et overløp der, men når det er lite vann går det nesten ikke vann i overløpet. I dag gjør det ikke det i det hele tatt. Smolten overlever ikke det., sier styremedlem Vidar Ausen i Egersund jeger og fiskeforening.

Det er i dag ikke noe problem å gå tørrskodd i nedre del av Lundeelva, ved Tyskerbrua. Et sted hvor det ikke er uvanlig med flom, og hus har holdt på å gå med av den grunn.

Turbinrør til Svanedalen kraftstasjon

Turbinrøret til Svanedal kraftstasjon i Egersund leder lakseungene feil vei.

Foto: Øystein Ellingsen

Forslag til løsning

Turbinen som fanger opp fisken lager kraft til Svanedalsgården.
Leder for Svanedalsgården, Jon Egil Hatlevik liker ikke situasjonen.

- Det ser ut som den sannsynlige måten å hindre at dette skjer igjen, er å lage et fysisk stengsel oppe i enden av fangdammen til Svanedal der kraftvannet til Lundeånå kommer inn til kraftstasjonen.

Hatlevik mener at Dalane energi, som regulerer vassdraget må være villig til å stenge av vassdraget i en periode for å få bygget et sideløp som leder vannet ned i elva i slike situasjoner som nå.

Vassdragsteknisk leder i Dalane Energi, Rolf Ollestad vil ikke uten videre gå med på det. Han mener situasjonen i år er spesiell.

- Vi kan ikke slippe ut mer vann enn det vi får ovenfra. Sålangt i år har vi fått omlag en tredjedel av normal nedbør, så viser det igjen i vassdragene.

Men Ausen mener at de som profitterer på strømproduksjonen må ta ansvaret for å få lose fiskeungene til havs og ikke i turbinen. Han har forslag til løsning.

- Da må en til med noen ganske smalspaltede siler som settes inn i overkant av inntaksdammen her en periode hver vår. Det er en oppgave for de som eier og driver kraftverket.