Kvinner valgt inn

I ni av de 23 rogalandskommunene ble over 40 prosent kvinner valgt inn i høstens valg, viser tall Aftenbladet har innhentet. Helt på topp er Bokn med en kvinneandel på 47,1 prosent, fulgt av Hå, med 45,5 prosent kvinner i kommunestyret.