Kutter mangeårig tilbud til skoleungdom

I 20 år har Nord-sør-biblioteket jobbet med å formidle informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk, nå kutter Nasjonalbiblioteket støtten.

Nord-sør-biblioteket

På nettsidene til Nord-sør-biblioteket kan brukerne sende inn spørsmål om forhold land i sør.

«Hvorfor er Malawi fattig og hva gjør det med de sosiale forholdene, særlig for barna?»

Dette er et eksempel på spørsmål som kommer fra hele landet, til det interaktive Nord-sør-biblioteket. Svaret kommer i form av en artikkel med navn «Økonomi og fattigdom i Malawi».

På denne måten har Nord-sør-biblioteket i 20 år informert lærere, skoleungdom og andre nysgjerrige om forholdene i land i sør og utviklingsproblematikk. Men nå har Nasjonalbiblioteket bestemt seg for å kutte støtten på om lag en halv million kroner i året. Dette til tross for at nettsiden har økt besøkstallene sine med 40 prosent det siste året.

Kroken på døra

Video Svein Arne Tinnesand

Svein Arne Tinnesand, avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket, sier at det ikke er Nasjonalbiblioteket sin oppgave å finansier Nord-sør-biblioteket.

Foto: Nyhetsspiller

– En rekke folke- og fagbibliotek yter spesialtjenester til publikum, også digitalt. Det er ikke vår oppgave å gi støtte til alle disse tjenestene, sier avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket, Svein Arne Tinnesand.

Fra og med dette budsjettåret åpnet Kulturdepartementet for at Nasjonalbiblioteket selv kan vurdere om tilbudet skal opprettholdes. Og svaret er altså nei.

– Den generelle regelen er at de som henvender seg til biblioteket, skal få svar på det de spør om, sier han og legger dermed ansvaret over til hvert enkelt bibliotek.

Forundret

Håkon Hestvik, som driver den nasjonale nettsiden Nord-sør-biblioteket fra Stavanger Bibliotek er forundret over at Nasjonalbiblioteket ikke heller ønsker å ha en fellestjeneste for hele landet.

– Det er bruken av nettsidene og gjenbruken av svarene som er det store poenget. Dette er en effektiv bruk av statlige midler, sier Hestvik.

Han sier at siden skiller seg ut fra Store Norske Leksikon og Wikipedia ved at de er mer interaktive, og at de lenker opp til en rekke ulike ressurser.

– Vi håper jo vi kan drive videre, men nå kom jo dette kuttet veldig brått på oss, sier han.

Viktig med global forståelse

Det er ikke bare Nord-sør-biblioteket selv som reagerer på kuttet i støtte.

– Nettopp fordi forståelse og kunnskap innenfor global læring er så essensielt i dag, og det understrekes veldig av regjeringen, må man vise dette også i handling og ikke bare i ord, sier Margaretha Hamrin, som er redaktør for Global.no, som er Norges offisielle internettportal for nord-sør-informasjon.