Hopp til innhold

Kritisk til vindkraftplan

Kraftselskapene som ønsker å bygge ut vindkraft i Rogaland er svært kritisk til fylkeskommunen sitt forslag til en plan for vindkraften her i fylket.

Vindmøller
Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Norsk Hydro mener hele planen må forkastes. Også Lyse er svært kritisk, og administrerende direktør Arne Aamodt sier faktagrunnlaget for planforslaget rett og slett ikke er godt nok.

- Her er det i hovedsak de negative sider som har blitt vist fram og man har heller ikkke villet bruke konsekvensene som har forekommet i utredningsprogrammet for de ulike vindparkene. Det kunne man jo gjort, og en ville da fått mye mer oppdaterte konfliktutredninger, sier Aamodt.

Forslaget til Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland som har vært ute på høring, viser at det kan bygges 500 vindmøller som kan produserer nok elektrisitet til 225.000 husstander. Likevel mener kraftselskapene forslaget til plan som skal vise hvor det kan bygges ut vindkraft uten for store konflikter, ikk er er godt nok.
Norsk Hydro med planer for tre vindparker mener planen må forkastes, sier leder for Norsk Hydros vindkraftsatsing i Norge Sjur Bratland.

- Vi ser for så vidt positivt på at man lager en oversikt og samler konfliktnivåer i regioner, men vi mener at man i denne sammenheng burde holde seg til det og gjerne også rangere de ulike konfkliktene uten at man begynner å trekke inn slike forhold som vindressurser og utbyggbarhet, sier Sjur Bratland. 

Bærer preg av synsing

Milliardprosjektene Ulvarudla til Lyse, Karmøy vindpark til Hydro, og flere planlagte vindparker til Norsk Vind Eneregi står i fare hvis planen blir vedtatt.Daglig leder Lars Helge Helvig i Norsk Vind energi mener planen bærer preg av for mye synsing.

- De har hatt et stort arbeid som de har gått igjennom, dermed må der bli mer synsing enn når en går inn med like store ressurser på ett enkelt prodsjekt, sier Helvig.

En lang rekke høringsinstanser har nå kommet med sine synspunkter til Fylkesdelplanen for vindkraft. Nå blir det opp til fylkespolitikerne å si hvilke områder som kan brukes til vindkraft, og det vil bli avklart på fylkestinget i juni.