Kraftig uvær underveis

Kraftig uvær er på vei. HRS oppfordrer alle til å sikre båter, joller, kajakker og kanoer. Dårlige fortøyninger og usikrede båter på land, fører til mange hendelser for hovedredningssentralen.