Kommunen tar ikke imot, så Simon har sin egen kompost

Nesten 30 prosent av Norges matavfall går rett i restsøpla. Mens Simon Næsse venter på at kommunen hans skal ta imot det, har han sin egen kompost.

Lokalpolitiker Simon Næsse sorterer matvfallet

Lokalpolitiker Simon Næsse tar ansvar for kompostering av matavfall, sjøl om kommunen hans ikke gjør det.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Jeg synes det er for dårlig. Det er altfor dårlig. Jeg synes det er trist at Karmøy ikke henger med på resten av verden, sier Simon Næsse.

Næsse er sjøl politiker for Ap, og sitter i kommunestyret i Karmøy. Gjenvinning er en viktig sak for ham, men så langt har han ikke greid å få det politiske flertallet med på at Karmøy også skal ta imot mat- og plastavfall.

Utenfor Næsses hus står det bare to dunker, én for papp og papir, og én for alt det andre. Verken han eller de andre 42.000 innbyggerne i kommunen trenger å sortere ut noe annet enn papir fra søppelet sitt.

Ender i hagen

Derfor har han tatt kildesorteringa i egne hender. Alt matavfall samles i en dunk med lokk, slik at lukta ikke spres i huset. Dunken står inne på kjøkkenet. Når forråtnelsesprosessen har kommet godt i gang, flytter han avfallet til en større dunk ute.

Simon Næsse og søppelspann i Karmøy

Simon Næsse har bare to søppeldunker utenfor huset sitt på Karmøy: én for papp og papir, og én for alt det andre.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Til slutt blir potetskrell og brokkolistilker næringsrik jord, og den bruker familien som gjødsel i blomsterpotter og -bed.

– Her i kommunen gjør vi litt, men vi kunne gjort mye mer. Det er vi politikere som har ansvaret. Vi burde hatt på plass en bedre ordning, mener han.

Kildesortering kan bli påbudt

Nesten 30 prosent av norsk matavfall blir ikke levert til kompostering, ifølge Miljødirektoratet. Samme direktorat foreslo i fjor å pålegge alle kommuner å sortere mat- og plastavfall. Nå vurderes saken i Klima- og miljødepartementet.

– Det burde være enkelt å organisere dette mellom avfallsselskapene i kommunene, slik at en greier å sortere ut matavfall og plast. Jeg tror det er et viktig prinsipp for folk. Vi ser at folk blir mer miljøbevisste, og vi vet at folk er godt fornøyde der de sorterer, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V).

Statsskretær Atle Hamar, klima- og miljødepartementet

Atle Hamar (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Foto: Snorre Tønset

Hadde kildesortering for 14 år siden

Karmøy hadde sortering, men slutta i 2004. Innbyggerne sorterte ikke godt nok, var en av forklaringene den gang. Kommunen mente dessuten at kildesorteringa ikke var god nok der avfallet ikke blei godt nok håndtert. Nå kan kommunen være i ferd med å snu.

Trond Aksnes, leder i hovedutvalg teknisk og miljø, KArmøy

Trond Aksnes (Ap), leder i Hovedutvalg teknisk og miljø i Karmøy.

Foto: Karmøy kommune

– Nå får vi forhåpentligvis en kommunal avfallshåndtering, og dermed kan vi lettere få til en god kildesortering. Det er på trappene nå, sier Trond Aksnes (Ap), leder i Hovedutvalg teknisk og miljø i Karmøy kommune.

– Det er på høy tid at vi, og andre kommuner som ikke gjør det, blir bedre. Så hvis det kommer et krav, er det helt greit. Det er vel bare spørsmål om tid, sier Næsse.

I Karmøy samles farlig avfall inn, og innbyggerne kan levere glass og metall på miljøstasjonen.

LES MER: Syv ting du kan bruke kaffegruten til | Åtte enkle måter å bruke mindre plast