NRK Meny
Normal

Kollektivfelt fjerner 30 hus

30 bygninger må rives for å få plass til kollektivfelt og bybane mellom Stavanger og Sandnes.

 

Buss i Stavanger

Bussen skal fortere fram på rv 44 i Stavanger

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

- Når vi ser hvor stor samfunnsnytte dette prosjektet har, så må vi bare ta de omkostningene.

Det sier leder i Kommunalutvalget for byutvikling i Stavanger, Greta Bryne.

Hun er klar til å bruke 270 millioner kroner for å få til en sammenhengende bussfil fra Hillevåg til Sandnes, langs gamle riksvei 44.

- I dag sitter bussene i den samme køen som privatbilene.  Det er klart at dette gjør busskjøring mindre attraktivt, sier Greta Bryne.

Mye må rives

18 bolighus og næringsbygg må rives for å få bygd kollektivtraseen fra Hillevåg i Stavanger til Gamleveien i Sandnes. I tillegg må 12 garasjer og uthus rives, samt at 165 private parkeringsplasser forsvinner. Det går fram av planforslaget som nå blir sendt ut på høring.

Bybane også

RV44 fra Hillevåg til Sandnes er allerede i dag en av de viktigste trafikkårene for kollentivtrafikken mellom de to byene. Og trafikken kommer bare til å øke i framtida. Derfor må kollektivfelt på plass for å bedre flyten, og transportplanavdelinga i Stavanger kommune vil allerede nå få avsatt plass til en framtidig bybane langs veien.

 

- Bybane på deler av strekningen kan komme etterhvert, sier Greta Bryne, leder i Kommunalutvalget for byutvikling i Stavanger.

- Men i første omgang nå, er det snakk om å få mer fart på bussen, slik at det går fortere enn å kjøre bil.  I alle fall i rushtiden, avslutter Bryne.