Klagene på barnevernet opp 200 prosent

Stor økning på antall klager rettet mot barnevernsinstitusjonene i Rogaland.

barnevern

Det ble gitt medhold i elleve av fjorårets 62 klagesaker. (Arkivfoto)

I fjor behandlet Fylkesmannen i Rogaland 62 klager fra beboere på barnevernsinstitusjoner eller deres foresatte. Dette er en økning på over 200 prosent fra året før, da det kom inn 20 klager.

– En av årsakene til økningen kan være at det er større bevissthet blant personalet ved institusjonene om beboerens rett til å klage, heter det i Fylkesmannens årsrapport for 2013 over tilsyn med barnevernet i Rogaland.

Mange har klaget når det har vært tilsynsbesøk ved institusjonene. Andre har tatt direkte kontakt med Fylkesmannen, enten muntlig eller skriftlig.

Dette klager de på

Klagene omfatter bruk av tvang i akuttsituasjoner, kroppsvisitasjon, ransaking av rom og eiendeler, og beslag av eiendeler.

Å bevege seg utenfor institusjonens område har også vært klaget inn til Fylkesmannen.

I tillegg har både barn og foreldre klaget over besøk i institusjonen og bruken av telefon og data.

Medhold i sju klager på tvang

Av de 62 klagene som kom i fjor, er det gitt medhold i elleve av dem.

To av klagene som fikk medhold av Fylkesmannen, gjaldt ransaking av rom og eiendeler. I akuttsaker der tvang ble brukt, fikk sju personer medhold i sin klage på institusjonen.

I én sak som gjaldt avgrensing av besøk ved institusjonen, fikk klageren medhold. Fylkesmannen har også gitt medhold i en klage der de mener en rusmiddeltest ble tatt for sent.

I 50 saker fikk ikke klageren medhold, og én sak ble avvist.