NRK Meny
Normal

Ja til 34 vindmøller i Sandnes

Sandnes kommune sier ja til 34 vindmøller i Sandnes Øst. Det vedtok bystyret med 31 mot 18 stemmer i formiddag.

Vindmøller sett fra Osaland i Sandnes

Vindparken slik Norsk Vind Energi AS mener den vil se ut fra Osaland i Sandnes.

Foto: Norsk Vind Energi AS

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skal ta en endelig avgjørelse om konsesjon. Men hva kommunen som skal huse vindmøllene mener, har tradisjonelt hatt stor betydning for NVEs konklusjon.

Norsk Vind Energi AS ønsker å sette opp 25 vindmøller i Sandnes Vindpark, mens Vardafjellet vindkraft vil sette opp ni på Vardafjell.

Vindmøller sett fra Sviland i Sandnes

Vindparken slik den kan se ut fra Sviland i Sandnes. Turbinene sees her i omtrent den størrelsen de kan komme til å sees fra en framtidig bebyggelse i Sandnes Øst, ifølge Norsk Vind Energi AS. (Klikk på bildet for å gjøre det større).

Foto: Norsk Vind Energi AS

De to planlagte utbyggingene i Sandnes Øst kommer i et område der Sandnes planlegger storstilt boligbygging, og dekker også arealer som er viktige for friluftsliv og rekreasjon.

– Vår tids største utfordring

I bystyret stod disse hensynene mot hensynet til klodens klimautfordringer.

Og sjelden har utsynet mot verden vært videre fra Sandnes rådhus enn under debatten tirsdag.

Både Olav Birkeland fra Høyre og Arne B. Espedal fra Arbeiderpartiet tok utgangspunkt i Sandnes sitt ansvar for å ta sin del av jobben med å redusere klimautslippene.

– Klimaendringene er vår tids største utfordring, og hva vi sier i dag har betydning langt utover Sandnes, vår region og helt ut i verden, sa Espedal.

Artikkelen fortsetter under videoen.

To nye vindmølleparker er planlagt i Sandnes Øst.

VIDEO: Her kan noen av vindmøllene bli bygd. Innslaget er fra september i år.

Knut Olaf Eldhuset

Knut O. Eldhuset.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli.

Foto: Anders Fehn / NRK
Lyseløypa

De ulike alternativene for Lyses planlagte kraftlinje i Sandnes. (Klikk på bildet for å gjøre det større).

Foto: Lyse

Hensynet til natur og utbygging

– Det er særdeles hyggelig at vi som er nærmeste nabo til oljehovedstaden Stavanger kan gå foran med et godt eksempel. Sjølsagt er det estetiske innvendinger, men her må man se dette i en stor, global sammenheng. Og her kan Sandnes virkelig markere seg ved å gå foran, sa Knut O. Eldhuset fra Venstre.

– Men er møller på Sviland den enste muligheten til å redde verden, var hjertesukket fra Martin S. Håland i Senterpartiet.

Både hans parti og de andre som var mot konsesjonene, understreka at de er for fornybar energi. Men for dem var hensynet til naturen og den framtidige utbyggingen i Sandnes Øst det viktigste.

– Helt unødvendig

– Vindmøller er noe herk i norsk natur, og helt unødvendig. Skal vi redde verden med noen få vindmøller på Sviland når det åpnes kullkraftverk hver uke i Europa. Det er rart at vi jobber på spreng for å få boliger i det området som er så vakkert, og så skal vi ødelegge det visuelt med vindmøller, sa Pål Morten Borgli fra Fremskrittspartiet.

Både han og andre som er mot utbyggingene, dro sammenligningen med kraftlinja Lyse planlegger nesten i samme område. Her har Sandnes bystyre sagt at de mener linja bør legges i sjøen. Flere mente derfor det ville være rart å si ja til vindmøller i samme område der en sier nei til kraftlinjer.

Tilhengerne derimot viste til at de to planlagte utbyggingene kommer i områder som er avmerka som ja-områder i fylkesdelplanen for vindkraft som er vedtatt i fylkestinget. De mente også at vindmøllene ville bety god næringsutvikling og kompetansebygging for energifylket Rogaland.

Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet for

Administrasjonen i kommunen hadde rådet politikerne til å si nei til utbyggingene. Utredningen deres fikk kritikk fra flere i bystyret for å være uvanlig ensidig.

I dagene fram til bystyret har det vært jobba med å få til et kompromiss der en sa ja til Sandnes vindkraft og nei til Vardafjell. Etter gruppemøter var det ingen som fremma dette forslaget.

Og i avstemningen ble det klart flertall for ja til alle de 34 vindmøllene med 31 mot 18 stemmer. Flertallet bestod av Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og flertallet i Kristelig Folkeparti. Senterpartiet, SV, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet stemte nei.