Ivar Aasen-start i desember

Produksjonen på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen kan komme i gang før jul etter at Oljedirektoratet har gitt sitt
samtykke. Operatøren på feltet, Aker BP, planlegger å starte utvinningen av olje og gass i desember