Innstilte hurtigbåtsamband

Hurtigbåtruten til Røvær og Feøy er innstilt på grunn av værforholdene.