Ingen kan lova fleire lærarar

Verken posisjon eller opposisjon kan lova fleire lærarar i Stavanger-skulen til neste år. Det blei resultatet av ein debatt i bystyret i går kveld. Ifølgje ei kvalitetsmelding er skulen for det meste god, men talet på lærarar hadde gått ned med over 70 dei siste tre åra, samstundes med at elevtalet har auka med 300.